Nudzie w słonecznie dni mówimy STOP

ciekawe miejsca na spacer, rower, pływanie, piknik zabawę

Szukaj spośród 886 ciekawych miejsc

Rozwiń listę
 • Nad wodę
 • Na rowerze
 • Spacer
 • Dla leniwych
 • Parki rozrywki, zoo
 • W razie deszczu :) - pod dach
 • Dla ciekawskich
Rozwiń listę
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie

Regulamin serwisu naZielone.pl

1. Właścicielem portalu nazielone.pl jest firma GOLDSTUDIO z siedzibą w Przyszowicach, (44-178) Przyszowice, przy ulicy Spółdzielczej 11, NIP: 969-139-67-83

Zwana dalej Administratorem portalu.

2. Założonym zadaniem portalu nazielone.pl jest zbieranie danych dotyczących miejsc wypraw, wypoczynku czynnego oraz biernego na terenie Polski oraz powszechne udostępnianie ww. na stronach portalu w formie zdjęć, oraz tekstu (opisu).

3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail .

4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

5. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

6. Użytkownicy, którzy swobodnie, dobrowolnie i opcjonalnie wyrazili nazielone.pl zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (w celu promowania usług i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich nazielone.pl w ramach usług świadczonych przez nazielone.pl) oraz otrzymywanie informacji handlowych, mają możliwość korzystania z dodatkowej funkcji polegającej na prezentowaniu im dopasowanych treści reklamowych.

7. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

8. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.

9. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez nazielone.pl Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych, za usługi płatne, uznawane jest dodawanie obiektów będących źródłem dochodu m.in. kina, parki wodne, parki rozrywki, kluby bilardowe itd.).

10. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności opisów, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym udziela portalowi nazielone.pl niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowrzechnianie (w szczególności w Internecie) tych danych.

11. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności

12. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

13. Nazielone.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.

14. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, naznielone.pl poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu.

15. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu.

16. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i nazielone.pl.


Nasi partnerzy
 • KrainaReklamy
 • Zatorland